نقاشی، نگارگری یا رسم، فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کند و اثری خلق می‌شود. فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد نقاشنام دارد، به‌خصوص زمانی که نقاشی حرفهٔ شخص باشد.

ادامه مطلب “نقاشی چیست؟!”